Oferta wynajmu kopiarek / drukarek

Jako jedna z nielicznych firm w tym regionie pragniemy zaproponować Państwu atrakcyjną formę współpracy jaką jest dzierżawa kopiarek.

Wynajem to:

  1. Możliwość bezinwestycyjnego pozyskania najwyższej klasy urządzeń.
  2. Rozwiązanie problemu kosztownego serwisu: - bezpłatne przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, dojazdy - bezpłatne wszystkie materiały eksploatacyjne, części zamienne - "wieczysta gwarancja".
  3. Koniec kłopotów ze złą jakością kopii lub unieruchomionym urządzeniem.
  4. Lepsze planowanie wydatków na obsługę sprzętu biurowego.
  5. Brak kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych.
  6. Uniknięcie problemów i kosztów prowadzenia ewidencji zakupów mat.eksploat. i części zamiennych.
  7. Obniżenie podatku dochodowego - rata dzierżawna stanowi koszt uzyskania przychodu.

WYNAJEM - polega na wpłacaniu co miesiąc określonego czynszu za użytkowanie kopiarki nie angażując środków własnych na zakup urządzeń. Opłaty własne, które są kosztem uzyskania przychodów, kalkulowane są na podstawie ceny jednej kopii pomnożonej przez zadeklarowaną ilość kopii wykonaną przez użytkownika w danym miesiącu.

W ZAMIAN OFERUJEMY - pełną, bezpłatną obsługę serwisową obejmującą przeglądy, jak i naprawy ewentualnych usterek, bezpłatne dojazdy, a także bezpłatne dostarczenie materiałów eksploatacyjnych w ilościach zgłoszonych przez użytkownika. Przez cały czas dzierżawy kopiarka pozostaje własnością wydzierżawiającego, a użytkownik nie ponosi już żadnych dodatkowych kosztów. - urządzenie zastępcze w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu u Klienta. Miesięczny czynsz podstawowy zawiera koszt dzierżawy kopiarki oraz wszystkie koszty administracyjne, materiały eksploatacyjne jak: toner deweloper, bęben światłoczuły oraz inne części. Nieodpłatne są również okresowe przeglądy techniczne i konserwacje, ewentualne naprawy i wymiany oraz dojazd serwisu do miejsca użytkowania urządzenia. Wszystkie opłaty związane z dzierżawą kopiarki mogą być zaliczane jako koszty uzyskania przychodów firmy.

Aktualnie nasza propozycja dzierżawy kopiarek zawiera - kopiarki cyfrowe niskonakładowe, średnionakładowe oraz wysokonakładowe. Na życzenie Klientów kopiarki wyposażone są w: kartę drukarki, kartę sieciową, skaner, faks, bank papieru, podstawę /szafkę/ z dodatkowymi kasetami. Oferujemy także dzierżawę kopiarek cyfrowych dla uczelni, szkół, przedszkoli na specjalnych warunkach.

Oferta, jaką Państwu przedstawiliśmy ma duże zalety - jest atrakcyjna a zarazem i wygodna. Istnieje także możliwość zakupu kopiarki na Państwa własność w trakcie trwania umowy.

Jesteśmy przekonani, że oferta nasza jest w stanie spełnić Państwa oczekiwania zarówno w kwestii technicznej jak i cenowej.

 Urządzenie formatu A4 mono  -  miesięczny czynsz + abonament za kopiarkę

Opcja 1 : Czynsz za wynajem urządzenia + abonameny ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )

                   Urządzenia Poleasingowe Develop i Utax

Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota 75zł netto np. Utax 1128  MFP ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota 48zł netto np. Utax 1128  MFP ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )

                  Urządzenia Nowe Develop i Utax

Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota 150zł netto np. Utax 1128  MFP ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota   88zł netto np. Utax 1128  MFP ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )

Abonament nr 1:  35 zł netto - limit kopii w abonamencie    1000 stron  (po 0.035zł)                                                               Abonament nr 2:  68 zł netto - limit kopii w abonamencie    2000 stron  (po 0.034zł)
Abonament nr 3:  99 zł netto - limit kopii w abonamencie    3000 stron  (po 0.033zł)
Abonament nr 4: 128 zł netto - limit kopii w abonamencie   4000 stron  (po 0.032zł)

a każda następna kopia lub wydruk poza abonamentem kosztuje to 0,04 zł netto + 23% Vat = 0,05 zł (5 groszy).

Opcja 2 : Czynsz za wynajem urządzenia + koszt ( bez abonamentu ) za kopię lub wydruk 0,04zł netto

 


 

Urządzenie formatu A3 mono - miesięczny czynsz + abonament za kopiarkę

Opcja 1 : Czynsz za wynajem urządzenia  + abonameny ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )

                Urządzenia Poleasingowe Develop i Utax

Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota 150zł netto np.Triumf DC 2325 ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota   90zł netto np.Triumf DC 2325 ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )

                Urządzenia Nowe Develop i Utax

Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota 500zł netto np. Utax 256i ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota 300zł netto np. Utax 256i ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )

Abonament nr 1:   70 zł netto - limit kopii w abonamencie  2000 stron (po 0.035zł)
Abonament nr 2: 136 zł netto - limit kopii w abonamencie  4000 stron (po 0.034zł)
Abonament nr 3: 198 zł netto - limit kopii w abonamencie   6000 stron (po 0.033zł)
Abonament nr 4: 256 zł netto - limit kopii w abonamencie  8000 stron  (po 0.032zł)

a każda następna kopia lub wydruk A4  poza abonamentem kosztuje 0,04 zł netto + 23% Vat = 0,05 zł (5 groszy).

Opcja 2 : Czynsz za wynajem urządzenia + koszt ( bez abonamentu ) za kopię A4 lub wydruk 0,040zł netto

 


 

Urządzenie formatu A4 kolorowe wielofunkcyjne  -  miesięczny czynsz + abonament za kopiarkę

Opcja 1 : Czynsz za wynajem urządzenia + abonameny ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )

                      Urządzenia Poleasingowe Develop i Utax

Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota 140zł netto np. Ineo +35  ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota   90zł netto np. Ineo +35 ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )

                    Urzadzenia Nowe Develop i Utax

Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota 399zł netto np. Ineo +3110 ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota 199zł netto np. Ineo +3110 ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota 500zł netto np. Ineo +3350 ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 kwota 300zł netto np. Ineo +3350 ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )

Abonament nr 1: 70 zł netto - limit kopii w abonamencie   1000 stron  ( 800 stron mono (po 0.035) + 200 kolor (po 0.21) )
Abonament nr 2: 134,40 zł netto - limit kopii w abonamencie 2000 stron  (1600 stron mono (po 0.034) + 400 kolor (po 0.20) )
Abonament nr 3: 193,20 zł netto - limit kopii w abonamencie 3000 stron  (2400 stron mono (po 0.033) + 600 kolor (po 0.19) )

a każda następna kopia lub wydruk poza abonamentem kosztuje to 0,04 zł netto mono + 0,24 zł netto kolor

Opcja 2 : Czynsz za wynajem urządzenia + koszt ( bez abonamentu ) za kopię/wydruk 0,04 zł netto mono + 0,24 zł netto kolor

 


 

Urządzenie formatu A3 kolorowe wielofunkcyjne  -  miesięczny czynsz + abonament za kopiarkę

Opcja 1 : Czynsz za wynajem urządzenia + abonameny ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )

                  Urządzenia Poleasingowe Develop

Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota: 250zł netto np. Ineo + 203  ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota: 160zł netto np. Ineo + 203  ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )
Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota: 250zł netto np. Ineo + 224e( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urzadzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota: 200zł netto np. Ineo + 224e ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )

                  Urządzenia Nowe Develop

Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota 1110zł netto np. Ineo +258 ( Umowa minimalnie na 12 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota 452zł netto np. Ineo +258 ( Umowa minimalnie na 24 miesięcy )
Czynsz za urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 kwota 370zł netto np. Ineo +258 ( Umowa minimalnie na 36 miesięcy )

Abonament nr 1: 70 zł netto - limit kopii w abonamencie   1000 stron  ( 800 stron mono (po 0.035) + 200 kolor (po 0.21))
Abonament nr 2: 134,40 zł netto - limit kopii w abonamencie 2000 stron  (1600 stron mono (po 0.034) + 400 kolor (po 0.20))
Abonament nr 3: 193,20 zł netto - limit kopii w abonamencie 3000 stron  (2400 stron mono (po 0.033) + 600 kolor (po 0.19))
Abonament nr 3: 254,40 zł netto - limit kopii w abonamencie   4000 stron ( 3200 stron mono (po 0.032) + 800 kolor (po 0.19 ))

a każda następna kopia lub wydruk formatu A4 poza abonamentem kosztuje 0,04 zł netto mono + 0,24 zł netto kolor

Opcja 2 : Czynsz za wynajem urządzenia + koszt ( bez abonamentu ) za kopię/wydruk A4 0,04 zł netto mono + 0,24 zł netto kolor

 


 

Czynsz za wynajem urządzenia jest ustalany indywidualnie dla każdego urządzenia, które mamy w ofercie i zależy od wartosci urządzenia, niezależnie czy użądzenie jest nowe czy używane  . Można zmienić na inne urządzenie z oferty  - róznice sa w szybkości wydruku i kopii


Do kosztów dzierżawy nie jest doliczany papier kserokgaficzny. Papier, który dobrze działa w drukarkach i kserokopiarkach bezproblemowo sprawdzony przez nasz serwis w ciagu 23 - letniego doswiadczenia to np. Poljet (zielone opakowanie) oraz Navigator, papier ten powoduje że urządzenie się nie zacina i działa przez cały czas poprawnie. Dzierżawione urządzenia można odkupić

Najkorzystniej dla dzierżawcy / wynajmującego jest zakup urządzenia na siebie np. w formie leasingu ( pomagamy załatwiać ) i podpisaniu umowy serwisowo materiałowej na 12 / 24 / 36 miesięcy. Jest to umowa w której my utrzymujemy urządzenie w ciagłej eksploatacji poprzez dostarczanie tonerów , konserwacji , części w ramach umowy

Pliki do pobrania:

Oferta_dzierzawy_kopiarek.doc
Umowa dzierżawy kserokopiarki
Dane firmy:

BiuroSerwis Krystian Kretkowski
87-800; Włocławek, ul. Świętego Antoniego 23 lokal 2
NIP 888-118-22-86

Dane kontaktowe:

tel/fax 54 236 71 49 

tel/kom. 503 041 100 

e-mail:  biuroserwis@ebiuroserwis.com.pl

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.